Tilbage i kontrol

Efter en længere periode, hvor vi ikke har haft kontrol over denne side er vi nu endelig tilbage i kontrol…

Vi vil snarest påbegynde oplæg herinde igen :D

En spiral af desillution

”Jeg startede som journalist med den tro at vi er for tæt på hinanden for at sådan nogle ting ikke kommer frem. At alle større sager kommer frem for offentligheden.”
Christoffer Guldbrandsen

Christoffer Guldbrandsen gæstede SDU den 21. September 2010, inviteret af Borgerlige Studerende. Foredragets tema var Magt og Medier, og specielt lagde han vægt på sine egne oplevelser inden for dokumentar-verden, de slet skjulte trusler om fyring og den mediemanipulation som samfundet udsættes for.
Guldbrandsen er uddannet journalist fra Århus Journalisthøjskole, har arbejdet for: TV2 nyhederne, DR, Nordisk Film og sidst men ikke mindst, nu, sig selv.

”jeg fniser og bliver fjollet når jeg er stresset…”
Guldbrandsen ligner mest af alt en forvoksen teenager, når han står og præsenterer sig selv for publikum, han er uhøjtidelig og understated i sin fremtoning. Under det meste af arrangementet ledsages hans punch lines af et lille fnis og et halvanstrengt smil, som om han undskylder for at han prøver at være sjov. De fleste griner, både af hans mimik og af de særlige situationer han fortæller om med humoristisk islæt. Måske er han stresset, måske er han lidt nervøs eller måske er det bare hans måde at være på når han holder oplæg.

”Et spørgsmål om tillid”
Han fortæller med stor indlevelse om den tillid det kræver for adgang til de lukkede scenarier han har kunnet iagttage og filme. Ikke tilliden til at de han filmer bliver vist ukritisk og positivt, men at der tegnes et retvisende billede af hændelserne der optages. Han viser kort et klip fra ”Dagbog fra midten” om skabelsen af Ny Alliance. Det gør han med den klare bagtanke at illustrere præcis hvad tillid går ud på, både fra hans eget synspunkt og fra andres. Tillid er hvad der skaber de rette rammer, for både den gode dokumentar, men også for det politiske projekt.

”Jeg har ikke overskud til psykoterapi lige nu…”
Så bevæger han sig over til endnu en af hans kontroversielle skabelser, nemlig ”Fogh bag Facaden”… Han fortæller indlevende om den kyniske manipulation der kom i kølvandet på denne dokumentars indspilning. Han både truet til at censurere sit materiale af DR samt oplevede hvordan realpolitikken og Foghs magt over medierne desillusionerede hans idealistiske sind.
Fogh havde ikke tid til at pleje Per Stigs ego i det klip der blev vist, og Guldbrandsens egne illusioner om den frie og uafhængige presse led et afgørende knæk da Foghs ”stålands-blik” gjorde klart for ham, hvem der kørte showet.

”Jeg ringede til min mor…”
Foredraget tager dog igen en mere humoristisk drejning, da Guldbrandsen viser klip af Lykketofts fejlslagne mediestrategi i en valgkamp hvor tur-bussen var indrettet af Big Fat Snake i bedste disko-stil og hvor medierådgiverne halsede efter middagsnyhederne. Han fortæller levende om hans mors kyndige rutevejledning, da Lykketoft bliver væk i Kødbyen. Det lyder næsten som en lille hyldest til damen der sikrede ham retten til at følge den store politiske profil.
Han slutter seancen af med at vise klip fra ”Den hemmelige Krig” hvor Forsvarskommandoens stædige insisteren på at der ingen krigsfanger er blevet pågrebet af danske soldater, mest ligner et spil for galleriet og dårligt medietække.

Tiden er knap men han vælger alligevel at berøre et ømt emne, nemlig den sag der kører og har kørt om lækagen af en tophemmelig jægermission. Han berører endda, så godt som han nu kan, den så berømte optagelse som ligger skrinlagt i rigsarkivet til evig tid og altid, indtil det ikke længere betyder noget, hvem der har sagt hvad.
Her er han allerede gået over tid, og til trods for der ikke sidder et overvældende antal mennesker i salen bliver alle siddende musestille og lytter, griner som han selv gør, let forfjamsket, af de situationer han nu flere gange er havnet i.
Egentlig viser hans oplæg sig at være meget mere end bare en gennemgang af hans bedrifter, det er hele historien om hvordan han gik fra at have et idealistisk syn på formidling og sandhed til den spiral af desillusion som han selv kalder sin udvikling gennem tiden…

Oplæg af Christoffer Guldbrandsen

Vi har været så heldige at få Christoffer Guldbrandsen til at holde oplæg for os, på Universitetet.

Christoffer er dokumentarfilminstruktør, hvor han for alvor brød igennem med filmen “Fogh bag facaden” i 2004. Derudover har han lavet “Rødvinsgenerationen og Lykketoft finale”, “Den hemmelige krig” samt “Dagbog fra Midten” der alle tager udgangspunkt i et politisk emne - og har medført store diskussioner efterfølgende.

Det hele sker TIRSDAG d. 21 SEPTEMBER kl 12:30 i U1 - dvs. at alle på universitetet har skemafri der.

Både medlemmer - og ikke medlemmer er velkommen til dette arrangement.

/Odense Konservative Studerende & Borgerlige Studerende

Søvndals unge dominerer studenterpolitikken

Denne artikel er yderst relevant for alle studerende på SDU, da de ved optagelsen automatisk bliver indmeldt i DSF - uden at få besked herom. Odense Konservative Studerende’s kandidater har i flere år forsøgt at få denne process til at stoppe - dog uden held ind til videre..

Denne artikel blev bragt i Information 06.06.10

http://www.information.dk/235507

»DSF er de studerendes stemme i pressen, over for politikere og regeringen og i en række råd og nævn.«

Sådan betegner Danske Studerendes Fællesråd sig selv på organisationens hjemmeside. Samme sted slås det fast, at »DSF er uafhængig af partipolitiske interesser«.

Men den køber de ikke hos de øvrige studenterorganisationer. En gennemgang viser, at både formand og en næstformand i DSF er medlemmer af henholdsvis SF og Enhedslisten. I den syv mand store bestyrelse har tre medlemmer tilknytning til enten Enhedslisten eller SF, mens de radikale er repræsenteret af et enkelt bestyrelsesmedlem.

Desuden er organisationens sekretariatschef medlem af SF’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Alt sammen viser det ifølge landsformand for konservative studerende Nicolai Bang, at den politiske uafhængighed kun er på papiret.

»De er overhovedet ikke uafhængige. Hvis man ser på deres politiske program, er der usædvanlig mange punkter, hvor DSF er enige med SF,« siger han.

Æder forslag råt
Udover de konservative har også de liberale studerende deres egen organisation. Socialdemokraterne hører hjemme i Frit Forum. Derfor er der ifølge Nicolai Bang ikke noget unaturligt i, at mange unge SF’ere har søgt til DSF. Men han giver altså ikke meget for organisationens uafhængighedserklæring:

»Alt, hvad regeringen laver, er pr. definition noget skidt, og nu hvor Villy Søvndal og Helle Thorning-Schmidt vil forringe de studerendes vilkår markant, har DSF stort set ingen kritiske bemærkninger,« siger Nicolai Bang, som mener, at DSF ‘æder forslag’ om at lade de studerende tage tre semestre på et år »selv om det er umuligt at få undervisere til at undervise i sommerferien«.

Og mens brugerbetaling før har fået DSF op i det røde felt, var tonen altså anderledes mild, da formanden skulle kommentere ideen om at lade nyuddannede betale en del af både SU og studiet tilbage, hvis de flytter fra Danmark.

»Vi vil godt advare imod at gøre det til et lånebaseret system,« lød det fra Mikkel Zeuthen, som anede en »glidebane mod brugerbetaling« i det forslag, som økonomiprofessor Nina Smith klart definerede som brugerbetaling.

Anderledes hård var retorikken, da Danmarks Erhvervsforsknings Akademi ugen forinden foreslog brugerbetaling på kandidatuddannelser:

»Det her er jo gammel gift i nye sprøjter,« lød det fra DSF-formanden.

Det viser ifølge Nicolai Bang, at DSF er i lommen på Villy Søvndal:

»Forslaget er en ret alvorlig indskrænkning af folks frihed, men der kom stort set ingen kritik fra DSF,« siger han og tilføjer:

»Vi går ind for et lånebaseret system, hvor de, der ikke modtager SU, ikke skal være med til at betale den. Det har DSF tidligere hånet, men nu, hvor deres egne synes godt om det, spiser man det råt.«

Etpartisystem
Og hos Frit Forum er man ligeledes skeptiske over DSF’s påstand om at være politisk uafhængig.

»Jeg ved ikke, hvor meget de tager fra sig fra deres baggrund i SFU og SUF, men det er da lidt fedtspilleri, at de ikke melder klart ud. Det er jo ikke alle studerende, der kender deres baggrund, så det er problematisk, når de påberåber sig at være apolitiske,« siger talsmand Martin Petersen.

Mens DSF opfatter sig selv som fagforening for de studerende, kan de ifølge Martin Petersen ikke undslå sig at være politisk aktive.

»Vores perspektiv, som vi deler med konservative og liberale studerende, er, at studenterpolitik også handler om politik – altså den autoritære fordeling af goderne,« siger Martin Petersen og betoner, at DSF er paraplyorganisation for studenterrådene, som stiller op til valg til universitetsbestyrelserne, hvilket i sig selv gør DSF’s medlemmer politiske:

»Du ser jo heller ikke en fagforening, der stiler op til et folketingsvalg,« siger Frit Forums talsmand.

At blive ringet op af pressen er ifølge Nicolai Bang forholdsvis usædvanligt for Konservative Studerende, og han påpeger ligeledes, at DSF længer har haft en særstatus, eftersom de har været den eneste organisation, der har fået penge af Københavns Universitet.

»Vi er sat udenfor. Der er ikke noget reelt demokrati,« siger han.

- Men kan I ikke bare gå sammen med DSF?

»Jo, men det svarer til at bo i et land med et kommunistisk etpartisystem – vil du ændre noget, må du gå med i partiet. Det holder jo ikke,« siger Nicolai Bang.

Lad os kæmpe sammen
DSF’s formand, Mikkel Zeuthen ærgrer sig over kritikken, som han mener er både usaglig og skadelig for de studerende.

»Det svækker os som gruppe, når der kører den slags interne slagsmål, der alene handler om form og ikke indhold. Jeg ville ønske, at de studenterpolitiske organisationer ville gå sammen med os om at sikre bedre vilkår for de studerende, for vi er virkelig presset i øjeblikket,« siger formanden.

- Er det problematisk at betegne DSF som politisk uafhængig, når flertallet i ledelsen er medlemmer af partier og i den samme lejr?

»Nej. Vi står benhårdt på de studerendes side i alle sager. Vi er valgt af de studerende – jeg selv enstemmigt af studerende, som også tæller CBS og DTU, og som nok ville undre sig over at blive kaldt venstreorienterede,« siger Mikkel Zeuthen og kalder kritikken »forvrøvlet«.

Dog beder han om at tydeliggøre modviljen mod den form for lånebaseret SU, der blev lagt op til fra S og SF:

»Vores politik ligger helt fast, vi er imod enhver form for brugerbetaling. Men hvis man overhovedet skal gå i den retning, ser vi hellere et afgiftssystem end en model baseret på lån,« siger han og betegner udspillet fra oppositionen som »et virkelig stort problem«.

Sluttelig afviser Mikkel Zeuthen, at DSF automatisk afviser forslag fra højre side af Folketinget. Han peger på, at man ser positivt på videnskabsministerens forslag om at gøre uddannelserne mere erhvervsrettede:

»Og da Malou Aamund (V) foreslog stopprøver til professorer, var vi også positive.«

- Hvad betyder dit medlemskab af SF for dit arbejde i DSF?

»Ikke noget. Det betyder noget, hvem jeg stemmer på personligt, men det er jo en privat sag. For få år siden var der en konservativ i vores ledelse, og vi har haft en formand fra Liberal Alliance. Man bør kritisere os, hvis vi ikke gør det godt for de studerende – det er det relevante.«

KS Landsråd 2010, 20 Marts i Odense

Kære KS’ere,

Så er Landsrådet officielt indkaldt. Indbydelsen burde være kommet i din indbakke, ellers kontakt os. Forslag skal indsendes senest 10. marts.

Landsrådshandlingen
Landsrådet afholdes i Konservativ Ungdoms lokaler. Der er mulighed for internetopkobling, og
de nødvendige faciliteter inklusiv talerstol og en tilstødende bar, hvor forfriskninger og snacks
kan købes under landsrådshandlingen. Der er parkeringsmuligheder ved lokalerne, som nemt
rummer 60 mennesker, og ligger på adressen Filosofhaven 42,2, 5000 Odense C

Frokost
Frokosten serveres i lokalerne og består af frokostboller + 1 vand/øl

Pris frokost: 50 kr.

Middag
I den atmosfærefyldte Vintapperstræde i hjertet af Odense finder man Mona Rosa

Mona Rosa, der er en af Odenses mest kendte mexicanske restauranter, byder velkommen til en
duft af eksotiske krydderier.

Det store udvalg af udsøgte bøfretter og eksklusive mexicanske retter nydes i en hyggelig
atmosfære med professionel og personlig service.
www.monarosa.dk

Restauranten befinder sig 100 m fra KUs lokaler.

Mona Rosa, Vintapperstræde 4, 5000 Odense C

3-retters menu med kaffe og 1 genstand i eget selskabslokale.

Pris: 225 kr.

Fest
Festen afholdes i lokalerne i Filosofhaven. Med en velassorteret bar og rimelige priser vil vi fejre
foreningens landsråd ind til den lyse morgen. Skal pulsen i vejret er der et stort udvalg af
dansevenligt musik, og er man ikke rytmisk anlagt kan man udfordre hinanden i en dyst ved
bordfodboldbordet

Øl 12,- / 10,- på barkort
Vand 8,- / 10,- på barkort
Drinks 20,-

Tilmelding
Tilmelding og betaling er bindende, og sker ved at overføre pengene til følgende konto:
reg. 1551
konto 7073267

Ny bestyrelse!

Kære KS medlem!

På generalforsamlingen i slutningen af januar blev jeg valgt som formand for Odense KS. Jeg takker mange gange for opbakningen til både mit såvel som de resterende medlemmer af bestyrelsens valg.

På det seneste bestyrelsesmøde fik vi uddelegeret de resterende poster, hvor Nicoline Juul Larsen blev valgt som næstformand, Malou Marie-Louise Reedorf Westersø som kasser, Maria Svejdal som medlemsansvarlig, Rebecca Fretté som arrangements ansvarlig og sekretær. Derudover sidder Anita Gøttsch Hansen i bestyrelsen.

Allerede nu arbejder vi i kulisserne på spændende oplæg til det næste halvår, hvor vi ligeledes håber på at få Konservative Studerendes landsråd til Odense.

Venligst,

Martin Kjær Madsen
Formand, Odense Konservative Studerende.

Ankers “skeletter” udstilles i gågaden lørdag

”Anker Boye skylder borgerne i Odense over 400 mio. kr. for ”fejltagelser” i hans borgmestertid – dem burde han betale tilbage, førend han overvejede at genopstille som borgmester…”

det er hovedbudskabet i den aktion som den konservative Christian Hejlesen, der er nr. 4 på byrådslisten, stiller op med i gågaden lørdag formiddag fra kl. 10.30-12.30

Ifølge Christian Hejlesen har Anker Boye masser af skeletter i skabet, som han åbenbart bare går og håber at byens borgere har glemt - men dem skal de nu mindes om… og eftersom det samtidig er halloween på lørdag er det jo en passende lejlighed til at minde folk om Ankers skeletter.

Derfor vil Christian være at finde i gågaden medbringende både skab, skeletter og en løbeseddel der kan minde folk om, hvordan det egentlig var dengang Anker Boye var borgmester.

—————————————————————————-

Christian Hejlesen – med skab og skeletter – vil være at finde på hjørnet af Flakhaven og Vestergade lørdag fra kl. 11 og et par timer frem.

Nærmere information hos Christian Hejlesen på tlf. 22 43 33 39.

KS’ Byrådskandidat starter kampagnen!

Kære medlem,

Som annonceret på sms/mail, har KS’ byrådskandidat Christian Hejlesen fået hængt plakater op i den forgangne weekend. I de kommende par dage vil kampagnen for alvor komme igang, hvor der bl.a. vil blive uddelt materiale på universitetet.

Noget af materialet kan ses ved at klikke HER

Skulle du som medlem have lyst til at give en hånd med til at uddele materiale, så kontakt mail’en der er opgivet øverst i materialet (eller brug kontakt funktionen her på siden).

Sikker by

Sikker by
af Christian Aagaard Hejlesen, byrådskandidat i Odense for Konservative.

Fra andre byer hører vi i øjeblikket om afbrænding af biler og skyderi midt på gaden. Der har desværre også tidligere været sager i Odense, hvor der er blevet skudt på gaden og uskyldige borgere er blevet genstand for bandeuroligheder. Det skaber utryghed for byens borgere, og det kan og vil jeg som politiker ikke være med til.

Heldigvis bliver der allerede gjort meget fra politiets sideblandt andet i Vollsmose, og Odense har også været forskånet indtil videre. Samtidig er antallet af f.eks. voldstilfælde faldet med næsten 20 % de sidste 4 år. Men Odense skal være mere sikker og tryg at bo og færdes i. Alle borgere og besøgene i Odense skal trygt kunne gå ud om aftenen og natten og nyde byens mange tilbud. Det er det, der gør Odense til en levende by.

En løsning kan blandt andet være bedre gadebelysning på gader, stier og i parker. Munke Mose er blandt andet en af parker, hvor belysningen skal gøres bedre.

Derudover er det afgørende, at politiet har opbakning til at udføre deres arbejde, og at indsatsen koordineres så både politi, skat og sociale myndigheder arbejder tæt sammen.

Lokalvalg - ikke nationalvalg

Lokalvalg - ikke nationalvalg
af Christian Aagaard Hejlesen, byrådskandidat i Odense for Konservative.

Heldigvis er der fem uger til valgdagen, hvor odenseanerne skal i stemmeboksen og sammensætte, hvordan byrådet i Odense ser ud de kommende fire år.

Jeg skriver heldigvis, fordi så er der mulighed for, at den lokale dagsorden bliver udslagsgivende, i stedet for den landspolitiske. I den netop offentliggjorte meningsmåling står SF til en tredobling – hvilket vil betyde, at det igen er Anker Boye, der skal stå i spidsen for Odense.

Anker Boye tilbage i borgmesterstolen er ikke en tanke, jeg finder rar. Efter 68 år med socialdemokratisk styre kom der for fire år siden endelig fremdrift, og udvikling i Odense. Snak er blevet til konkret handling. Og nu er der visioner og reel vilje til at udvikle Odense.

Valget for fire år siden var tæt og endte med, at Jan Boye kunne besætte borgmesterposten. Nu har de Radikale skiftet side, og havde det været tilfældet for fire år siden, så havde Anker Boye fortsat i borgmesterstolen i Odense.

Valget den 17. november er et valg om, i hvilken retning Odense skal gå? Skal stilen fra de sidste fire år fortsætte, eller ønsker man igen, at Anker styrer byen? Valget er reelt, da odenseanerne har haft mulighed for at se, hvad der sker i Odense med henholdsvis Anker eller Jan Boye i førertrøjen.

Næste side →